Tájékoztatók

This is some text!

This is some text!

A Békefi Antal Általános Iskola járványügyi eljárásrendje

This is some text!Tisztelt

This is some text!

This is some text!

Tájékoztatás

új tanulási rend

Kedves Szülők!

A holnapi naptól, 2020. 03. 17-től a tanítás-tanulás az e-Kréta rendszer segítségével történik. A pedagógusok üzenetben küldik meg a gyerekeknek és Önöknek is a tananyagot, ahol a gyerekek válaszolni is tudnak. A számonkérés formáit a tanárok egyénileg alakítják, és erről tájékoztatást is adnak.

Elsősorban a főtárgyak tananyagait továbbítjuk.

Amennyiben a Kréta belépési kódok hiányoznak, kérem hívják az iskola vezetékes számát(585-350), és Triebl Antónia kolléganő újat készít.

Az alábbiakban megadjuk a pedagógusok elérhetőségeit, akiket tantárgyi ügyekben kereshetnek, elsősorban munkaidőben.

Telefonszám E-mail cím
Bede- Fazekas Csaba 0630/789-4771 bfcsaba@gmail.com
Farkas László 0630/8117835 editor@index.hu
Garainé Mikolics Emma 0670/610-4247 garaiemma@citromail.hu
Jüngling Bernadett 0630/310-3611 bernadettjungling@gmail.com
Kánnai Rita Andrea 0630/530-5170 kannairita@gmail.com
Németh Dóra 0670/212-1205 dora.nemeth84@gmail.com
Puskás Tamás 0630/693-6131 pustam@freemail.hu
Pongráczné Marton Dóra 0620/471-6222 pongracznemd@freemail.hu
Tóthné Peng Annamária 0630/500-3194 tothnepannamaria@gmail.com
Triebl Antónia 0630/462-4401 triebl.antonia93@gmail.com

Kérjük a kedves Szülőket, hogy támogassák gyermeküket a tanulásban; ehhez kitartást kívánunk, egyúttal reméljük, hogy hamarosan újra üdvözölhetjük egymást az iskola falai között.

Vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra!

Farkas László

This is some text!

Tájékoztatás

iskolában hagyott taneszközök, elveszett tankönyvek

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az otthoni tanuláshoz szükséges, de az iskolában maradt tankönyveket, füzeteket a holnapi naptól el lehet vinni az iskolából.

Amennyiben valakinek elveszett a tankönyve, munkafüzete, kérem jelezze, és az iskolai könyvtárból próbáljuk pótolni

Felhívom a szülők és tanulók figyelmét, hogy az iskola bejáratánál kézfertőtlenítőt helyezünk el, amelyet kérem, hogy befelé menet használjanak.

Segítő együttműködésüket köszönöm!

Farkas László

This is some text!

Tájékoztatás

napközbeni kiscsoportos felügyelet és

a digitális munkarendben iskolán kívüli tartózkodás szabályai

Kedves Szülők!

I.

A Kormányhatározat értelmében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ, munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét. A rendelkezésre álló információk szerint hétfőtől (03. 16.) iskolánkban biztosítunk napközben felügyeletet tanulóinknak.

Kérem Önöket, hogy a vonatkozó jogszabály szerint csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe a felügyeletet. Indokolt eset lehet, ha a szülő a járvány elleni védekezés területén dolgozik, közfeladatot, közszolgáltatást stb. lát el.

Az ügyelet 7.30-tól működik a szokásos rend szerinti napközis zárásig.

Felhívom a szülők és tanulók figyelmét, hogy az iskola bejáratánál kézfertőtlenítőt helyezünk el, amelyet kérem, hogy befelé menet használjanak.

II.

Az oktatási államtitkárság kérése alapján tájékoztatom az érintetteket, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek, védjük meg őket!

Segítő együttműködésüket köszönöm!

Farkas László

This is some text!

Kedves Szülők!

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

A konyha vezetőjével, Adamik Lászlóval történt egyeztetés szerint, az étkezésre igényt tartó tanulók hétköznap 12-12.30 óra között tudnak ebédelni oly módon, hogy vagy helyben elfogyasztják, vagy éthordóban elviszik az ebédjüket.

A konyha vezetőjének kérése, hogy minden héten előre jelezzék étkezési igényeiket.

Bármilyen egyéb kérdéssel kérem forduljanak Adamik Lászlóhoz (06-30-395-8580), aki készséggel áll rendelkezésükre.

Farkas László

This is some text!

Kedves Szülők!

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata alapján az alábbi tájékoztatást adom.

2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre; fontos, hogy ez nem rendkívüli szünetet, hanem az oktatás módjának megváltoztatását jelenti.

A digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében

- a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,

- a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére;

- az előbbiek végrehajtása érdekében később kerül sor módszertani ajánlás kiadására, ezért jelenleg nem rendelkezem több információval a részletekkel kapcsolatban.

2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét. A részleteket ebben az esetben sem ismerem, de a holnapi nap folyamán nyilván több információval tudok szolgálni.

Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása, azonban az intézmények nem kerülnek bezárásra. Az új munkarend idején az intézmény vezetője, az iskolatitkár és a technikai személyzet az intézményben tartózkodik.

Segítő együttműködésüket köszönöm!

Farkas László

Tájékoztatás

Magyarország miniszterelnöke péntek este folyamán bejelentette, hogy 2020. március 16-tól személyes jelenléttel nincs tanítás az iskolákban.

A pedagógusok a tanulókkal digitális távoktatásban dolgoznak majd együtt. Ennek kidolgozása még folyamatban van.

Miniszterelnök úr ígérete szerint folyik a rendelet megalkotása; amennyiben megjelenik a jogszabály a Magyar Közlönyben, pontosabb és részletesebb információkhoz jutunk.

Az iskola honlapjára folyamatos töltjük fel a rendelkezésünkre álló információkat, amelyeket eljuttatunk a szülői közösség Facebook-csoportjába is a szülői munkaközösség elnökén keresztül.

This is some text!

Tisztelt Szülők/Nevelők!

Ezúton tájékoztatom Önt, hogy 2020. január 1. napját követően bekövetkezett balesetekkel kapcsolatos bejelentéseket az UNIQA Biztosító Zrt. fogadja és rendezi.

A vonatkozó tájékoztatás az alábbi helyen érhető el.

This is some text!

This is some text!

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az E-ellenőrző használata kibővült. Az új lehetőségekről az alábbi sorra kattintva kaphatnak tájékoztatást.

KAFFEE Elektronikus ügyintézés felhasználói segédlet és projekt tájékoztató kiadvány.

Online regisztrációs felület: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

This is some text!