A mi iskolánk talán a környék legszebb helyén áll: néhány száz méterre a 82-es számú főúttól egy festői panorámájú dombon. Ha tanulóink az iskola udvarán futkosnak vagy beszélgetnek, a távolból a cseszneki vár ódon, romos falai újra és újra felidézik számukra a múltat.

Ezt a csodálatos, történelmi légkört huszonnégy éve élvezhetjük, mert 1993-ban lett kész az épület. Sajnos az ide álmodott iskolaépületnek ez csak pont a fele, hiszen a pénz elfogyott és az épület másik szárnyához már hozzá sem fogtak. Így a legszebb iskola értékét is kisebbíti az, hogy sem tornateremmel, sem aulával nem rendelkezünk. A téli hidegben, szélben ennek hiányát valamennyien érezzük.

Az iskola udvara viszont hatalmas, ezért kiválóan alkalmas a mozgásra, sportolásra, labdajátékokra. Hatalmas vonzerejét az is mutatja, hogy diákjaink szabad idejükben is gyakran felkeresik, hogy együtt játsszanak, nevetgéljenek itt.

Az iskola épülete előtt kis parkosított rész húzódik, amely iskolánk névadójának, Békefi Antalnak emléktáblájára irányítja az ide látogatók tekintetét. Maga az iskola épülete is a tájba simuló, a környezettel nagy összhangban levő építmény, amely Lohrmann Mária építészmérnök munkája. A félkör alakú épületben helyezkednek el osztályaink tantermei, melyeknek ablakai a megkapó bakonyi tájat hozzák közelebb. A kétszintes épület emeleti részén a művészet oktatás tánc szaktantermeit találjuk. A képzőművészeti szaktanterem műhelye az alagsorban kapott helyet. A tanulók délutáni szabadon választható foglakozásait színesítik a szakkörök, a zenei iskolai órák, a sportkör tevékenysége. Gyakran rendezünk a gyerekek számára játszóházat, ahol az ötletességüket és kézügyességüket tudják kamatoztatni.

Az iskolában változatos, minőségi munka folyik. Ezt bizonyítja a középfokú intézményekbe felvételt nyert továbbtanulóink nagy száma.  A tanulókkal több lehetőség nyílik a matematikai, az anyanyelvi készségek és képességek fejlesztésére, alaposabb gyakoroltatásra, a kombinációs készség és a szövegértés mindennapi élethez kötésére. Bízunk abban, hogy tanítványaink így jobb tájékozódási pontokat kapnak a társdalomba való beilleszkedéshez, a minél rugalmasabb eligazodáshoz a mindennapokban. Igyekszünk felkarolni azokat is, akiknek a tanulásban valamilyen zavaruk, nehézségük támadt, ők a sajátos nevelési igényű tanulókhoz tartoznak. Számukra szakembereink fejlesztő foglakozásokat tartanak, vagy logopédiai segítséget adnak. Valljuk, hogy minden gyerek tehetséges valamiben, csak ennek a felmutatásához segítségre, támogatásra van szüksége. Ezt próbáljuk megadni számukra a közös munka során. Hiszünk abban, hogy a szülői házzal együtt meg tudjuk mutatni számukra a problémáik leküzdéséhez vezető helyes utat. Tantestületünk fontosnak tartja, a gyermekek egész személyiségének formálását, egészséges életmódra nevelését. A közösségi szellem kialakításához hozzájárulnak iskolánk diákönkormányzatának színes programjai, a kulturális bemutatók, a sportversenyek, az osztályok közötti szaktárgyi versengések, a farsangi karnevál vagy a papírhulladék közös gyűjtése. Osztályaink számára nagy élményt nyújtanak a tanulmányi kirándulások, amelyeken megismerhetik országunk más szép tájait, védett kincseit, illetve megismerkedhetnek más megyék népi hagyományaival. Diákjaink gyakran összemérik tudásukat a területi, a megyei vagy országos versenyeken más iskolák hasonló korosztályú tanulóival, s ezeken a versenyeken büszkeségre okot adó eredményeket érnek el.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük látogasson el hozzánk, szeretettel várjuk.