Nevelőtestület

Név

Beosztás

Farkas László

Intézményvezető

6.o. osztályfőnök

Jüngling Bernadett

1.o. osztálytanító

Tóthné Peng Annamária

2.o. osztálytanító

Kánnai Rita Andrea

3.o. osztálytanító

Pongráczné Marton Dóra

4.o. osztálytanító

Bede-Fazekas Csaba

5.o. osztályfőnök

Puskás Tamás

7.o. osztályfőnök

Németh Dóra

8.o. osztályfőnök

Garainé Mikolics Emma

napközis nevelőtanító

Dr. Papné Szilágyi Zsuzsanna

testnevelő szakos tanár

Ernhöffer Ferenc

matematika szakos tanár

Máj Imréné

földrajz szakos tanár

Baumgartner Etelka

gyógypedagógus

Farkas László

gyógytestnevelő

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők

Sorsz. Név Beosztás

1.

Triebe Antónia

iskolatitkár

2.

Varga Tibor Kálmán

rendszergazda

Fizikai dolgozók

Sorsz. Név Beosztás

1.

Bors György

karbantartó

2.

Svéd Georgina

takarító

2.

Horváth Zita

takarító