Nevelőtestület

Sorsz. Név Beosztás
1. Farkas László Intézményvezető ,6.o. osztályfőnök
2. Tóthné Peng Annamária 1.o. osztálytanító,
3. Kánnai Rita Andrea 2.o. osztálytanító,
4. Pongráczné Marton Dóra 3.o. osztálytanító,
5. Jüngling Bernadett 4.o. osztálytanító,
6. Schalkhammer Csilla 5.o. osztályfőnök,
7. Németh Dóra 7.o. osztályfőnök,
8. Karl Éva 8.o. osztályfőnök,
9. Garainé Mikolics Emma napközis nevelőtanító
10. Sauer Yvette-Adrienn rajz szakos tanár
11. Borszukné Kropf Ilona biológia és földrajz szakos tanár
12. Molnár Gyula történelem szakos tanár
13. Szilágyi Zsuzsanna testnevelés szakos tanár
14. Baumgartner Etelka gyógypedagógus
15. Csepin Judit logopédus
16. Farkas László gyógytestnevelő

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők

Sorsz. Név Beosztás
1. Triebe Antónia iskolatitkár
2. Varga Tibor Kálmán rendszergazda

Fizikai dolgozók

Sorsz. Név Beosztás
1. Bors György karbantartó
2. Svéd Georgina takarító
2. Horváth Zita takarító