Nevelőtestület

Név

Beosztás

Farkas László

Intézményvezető

8.o. osztályfőnök

Kánnai Rita Andrea

1.o. osztályfőnök

Pongráczné Marton Dóra

2.o. osztályfőnök

Jüngling Bernadett

3.o. osztálytanító

Tóthné Peng Annamária

4.o. osztálytanító

Puskás Tamás

5.o. osztályfőnök

Némethné Molnár Viktória

6.o. osztályfőnök

Bede- Fazekas Csaba

7.o. osztályfőnök

Garainé Mikolics Emma

napközis nevelőtanító

Dr. Papné Szilágyi Zsuzsanna

testnevelő szakos tanár

Ferenczy Anna Anikó

matematika szakos tanár

Marosi Károly Ervinné

logopédus

Baumgartner Etelka

gyógypedagógus

Farkas László

gyógytestnevelő

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők

Sorsz.

Név

Beosztás

1.

Takács Ticiána Denissza

iskolatitkár

2.

Varga Tibor Kálmán

rendszergazda

Fizikai dolgozók

1.

Kapcsándi Norbert

karbantartó

2.

Svéd Georgina

takarító

2.

Horváth Zita

takarító